Полезна информация
Полезна информация
ИСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА БАТЕРИИ HAGEN


Обслужване и експлоатация на акумулаторни батерии Hagen.

1. Обслужване и поддръжка на акумулаторна батерия Hagen по време на експлоатация и съхранение.

1.1. Поддържайте акумулаторната батерия суха и чиста. Измивайте периодично с топла вода и четка (за отстраняване на натрупания сулфат и прах) и намазвайте с технически вазелин полюсните клеми. При почистване на полюсните изводи употребявайте четки с твърд косъм;

1.2. Повърхността на батерията трябва да бъде винаги свободна (непокрита);

1.3. Проверявайте нивото на електролита в батерията, като при спадане се долива дестилирана или специално очистена (дейонизирана) вода. Нивото на електролита трябва да бъде 10 до 15 мм над горния ръб на плочите. Ако плътността е над 1.25 g/ml при 20°C, батерията е заредена. Ако тя е под посоченото ниво, батерията подлежи на допълнително зареждане.

1.4. Запълнена, батерията не трябва никога да остава без електролит. Доливайте елементите с електролит само при положение, че сте сигурни, че част от него е излят или изтекъл.

1.5. Акумулаторната батерия, която за известно време няма да се използва, трябва да бъде напълно заредена и да се остави на съхранение на прохладно и проветриво помещение при температура от 0°C до 30°C.

Внимание: Съхранение на не добре заредени акумулатори води до необратима сулфатизация и неговата повреда!

1.6. Не смесвайте първоначалното зареждане на акумулаторната батерия при U=16V със зареждането й в автомобила при U=13.8V-14.4V. Ето защо, проверявайте състоянието на зареждащото устройство на транспортното средство. Напрежението на зареждане при работещ двигател на автомобила да бъде в границата 13.8V-14.4V.

1.7. На всяка акумулаторна батерия има поставена маркировка, съдържаща символите за безопасност.

Внимание:

1.8. Не се приближавайте с открит огън към акумулаторни батерии поради опасност от взрив;

1.9. Преди монтирането или демонтирането на акумулаторната батерия в автомобила да се изключат всички потребители, за да се избегне искрообразуване по невнимание;

1.10. Не допускайте замръзване на акумулатора;

1.11. Запълнените с електролит акумулатори да се транспортират, съхраняват и пренасят в хоризонтално положение, поради опасност от изтичане на електролит;

1.12. При освобождаване на полюсните клеми най-напред да се демонтира от батерията клемата на кабела на отрицателния полюс. Едва след това можете да демонтирате клемата на кабела на положителния полюс;

1.13. При свързване на батерията, най-напред свържете клемата на кабела на положителния полюс. Едва след това можете да свържете клемата на кабела от отрицателния полюс;

1.14. Не поставяйте върху батериите метални предмети и инструменти, те могат да предизвикат късо съединение между полюсните изводи;

1.15. Съдовете, които използувате за съхранение и наливане на електролит и дестилирана вода, трябва да бъдат чисти. Те не трябва да бъдат метални или емайлирани;

1.16. Доливайте в батерията само дестилирана или специално очистена (дейонизирана) вода;

1.17. Никога не използувайте така наречените “подобрители”

2. Монтиране на акумулатора в автомобила

2.1. Бъдете внимателни при поставяне на акумулатора в автомобила. Има опасност от разливане на киселина;

2.2. Проверете правилно ли сте поставили акумулатора и добре ли сте го закрепили;

3. Изваждане на акумулатора от автомобила

3.1. Изключете двигателя, когато работите по електрическата инсталация или акумулатора;

3.2. При демонтиране на акумулатора, не го накланяйте. Има опасност от разливане на киселина;

3.3. Когато демонтирате минусовата клема на акумулатора, всички електронни уреди във Вашия автомобил ще загубят своите данни: бордови компютър, запаметен код на радио и т.н. Ето защо тези данни трябва да се въведат след монтиране на акумулатора отново. 3.4. Първо се сваля клемата със знак минус, след това клемата със знак плюс.

4. Допълнително зареждане

Зареждане извън автомобила се налага:

4.1. При голям разряд на акумулатора поради продължителен престой на автомобила;

4.2. След продължителни и неуспешни опити за стартиране на автомобила, дължащо се на повреди в системите;

Акумулаторът трябва да се зарежда в добре проветриво помещение;

4.3. Акумулаторът се зарежда само с постоянен ток със стойност не по-голяма от една десета от капацитета на батерията и с напрежение при зареждане 16V. Температурата на електролита не трябва да превишава 40°C. Ако се нагрее в по-голяма степен процесът по зареждане трябва да се прекрати или да се намали зарядния ток.

5. Помощно стартиране при монтиран акумулатор

5.1. Свържете положителния полюс на акумулатора с положителния полюс на чуждия източник на електрически ток (ако чуждия източник е МПС предварително изключете двигателя му);

5.2. Свържете отрицателния полюс на чуждия източник с метална повърхност без лаково покритие в автомобила (например двигателя) и се отдалечете най-малко на половин метър, за да се предпазите от образуващата се в близост до акумулатора искра;

5.3. След стартирането двигателят да се остави да поработи около 3 минути;

5.4. Използувайте само стандартни удължителни щипки и съблюдавайте инструкциите им за експлоатация.

5.5. Използувайте само батерии с едно и също номинално напрежение;