Продукти Батерии за яхти


Батерии за яхтиОСИГУРЕТЕ СИ ПО-БЕЗОПАСТНИ И ПО-ПРОДЪЛЖИТЕЛНИ ПЪТУВАНИЯ КАТО ИЗБЕРЕТЕ ПОДХОДЯЩА БАТЕРИЯ

На борда, сигурността и удобството по време на плаване зависят от захранването на оборудването на плавателния съд с електричество. Обикновено, доставяно от батерии, електричеството захранва ключови операции като стартиране на двигателя, радио/ GPS – захранване, навигационни светлини.
Тъй като ефикасното съхранение на енергията е жизненоважно за поддържане на плавателния съд в движение, Exide представя новата серия батерии за лодки, способна да покрие всички енергийни нужди както на професионалните монтьори, така и на частните потребители. Като изберете подходяща батерия, електрическото захранване ще продължи по-дълго, осигурявайки комфорт и по-голяма продължителност на пътуването.
Новите висококачествени батерии за лодки са предпочитан избор и от строителите на плавателни съдове. Благодарение на одобрението от DNV, е по-лесно да се получи авторитет, отговарящ на Европейските военоморски разпоредби за новопостроени плавателни съдове.
DNV

DNV
сертифицирани
батерии за лодки


КАК ДА ИЗБЕРЕМ НАЙ-ДОБРАТА БАТЕРИЯ С ТРИ СТЪПКИ:

* Определете енергийните нужди на лодката
** Определете електическата конфигурация на лодката , за да намерите правилната комбинация от батерии.
*** Изберете най-добрата технология, според условията на употреба

* Определете енергийните нужди на лодката
Употребата на батериите  за лодки е свързана с три основни енергийни нужди:

START DUAL EQUIPMENT
Необходимост от стартиране на двигателя Необходимост от двойно захранване Необходимост от захранване на оборудването
Необходимост от стартиране на двигателя

Мощността за стартиране на двигател с вътрешно горене изисква високи стойности на енергия за кратко време, като оставя батерията неизползвана през останалата част от пътуването. Електрическата единица за измерване капацитета на батерията за стартиране на двигателя е MCA*
Необходимост от двойно захранване

Мощността за стартиране, заедно с тази за захранване на друго електрическо оборудване, изисква както максимални стойности на енергия при стартирането, така и неравномерно консумиране на енергия, което разрежда батерията по време на пътуване. Електрическата единица за капацитета на батерията за двойно захранване е Wh**.
Необходимост от захранване на оборудването

Непрекъснатото захранване на оборудването за спешни случаи и на това, осигуряващо комфорт, изисква продължителна консумация на енергия с високи стойности, което води до дълбоко разреждане на батерията по време на пътуване. Електрическата единица за капацитета на батерията за захранване на оборудването е Wh**.

MCA- стартов ток на студено в ампери при 0ºС според BCI
** Wh - вата в час


** Определете електрическата конфигурация на лодката, за да намерите правилната комбинация от батерии
Електрическата конфигурация на лодката определя комбинацията от батерии

[A] - Само двигател
[Б] - Двигател и оборудване [В] - Двигател + оборудване [Г] - Двигател
+ оборудване + други
Лодки, при които батериите се използват само за стартиране на двигателя, като ел. оборудването не се захранва когато двигателят е изключен. Тази конфигурация отговаря на потребността от стартиране на двигателя. Лодки, при които една единствена батерия осигурява енергия за стартиране на двигателя, но и за електрическото оборудване. Тази конфигурация отговаря на потребността от двойно захранване. Лодки, при които енергия осигуряват две отделни батерии, едната - за стартиране на двигателя, а другата- за захранване на електрическото оборудване. Тази кофигурация отговаря на 2 потребности - стартиране на двигателя + захранване на оборудването. Следователно са необходими 2 различни типа батерии. Лодки, при които в допълнение на двете главни батерии (двигател + оборудване), се инсталират и други батерии, които осигуряват енергия директно към електрически лебедки, електрически или тролинг мотори. Тази конфигурация отговаря на 3 потребности - стартиране на двигателя + захранване на оборудването + двойно захранване. Следователно са необходими 3 различни типа батерии.

*** За всяка енергийна нужда има оптимална батерия


START DUAL EQUIPMENT
Необходимост от стартиране на двигателя Необходимост от двойно захранване Необходимост от захранване на оборудването`
Серията батерии START е създадена да осигури голяма мощност за стартиране на двигателя, когато е монтирана самостоятелно на лодки с основно оборудване (случай А), но може също да се използва за стартиране на двигателя, като част от комплект батерии на най-оборудваните яхти (случай В и Г). Стартирането на двигателя при употреба оставя батерията нормално заредена, тъй като алтернаторът бързо възвръща изразходената енергия. Дизайнът на батериите START осигурява добра работа и продължителен сервизен живот.
Серията батерии START, със стартов ток от 500А до 1400А, ще задоволи всички нужди от стартиране на двигателя- от малки извънбордови до големи вътрешнобордови двигатели.
Серията батерии DUAL е създадена да осигури енергия на лодки, които използват една батерия за всички електрически консуматори (случай Б), но е подходяща също и за употреба като допълнителна батерия за директно захранване на електрически лебедки, електрически и тролинг мотори. Двойното захранване частично разрежда батерията по време на употреба, тaка че подсиления дизайн на батериите DUAL, заедно с добра система за презареждане, е ключът за осигуряване на най-добри резултати и продължителен сервизен живот. Серията батерии DUAL с капацитет от 350Wh до 2100Wh, ще покрие всички потребности от двойно захранване на най-популярните рекреационни лодки. Серията батерии EQUIPMENT е създадена да осигури енергия на лодки с батерии за захранване на оборудването, използвано за навигация, при аварии, за осигуряване на безопасност и комфорт (случай В и Г). Захранването на оборудването по време на употреба разрежда батерията частично или дълбоко, така че специалният дизайн на батериите EQUIPMENT, заедно с добра система за презареждане е ключът за осигуряване на най-надеждни резултати и продължителен сервизен живот.
Серията батерии EQUIPMENT, с капацитет от 290Wh до 2400Wh, ще покрие всички потребности от захранване на оборудването, от дребна електроника до аварийна мощност.