Медия
Exide - Медия - Видео материали, Каталози и Брошури

За да научите повече за нашите продукти, в тази секция ние публикуваме видео материали и разнообразна информация.
С тях ние представяме действието на Exide продукти и начина за работа с тях.Exide Heavy - акумулатори за тежкотоварни превозни средства
ВИДЕО 
Exide Bike - мотоциклетни акумулатори
ВИДЕО